جداول قیمت گذرای

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

استاندارد

$1999ماهانه
 • 5 پروژه ها
 • 5 GB ذخیره شده
 • کاربران محدود
 • 10 GB Bandwith

پریمیوم

$2999ماهانه
 • 10 پروژه ها
 • 15 GB ذخیره شده
 • کاربران محدود
 • 20 GB Bandwith

حرفه ای

$3999ماهانه
 • 15 پروژه ها
 • 30 GB ذخیره شده
 • کاربران محدود
 • 50 GB Bandwith

ماکسیمم

$4999ماهانه
 • 30 پروژه ها
 • 100 GB ذخیره شده
 • کاربران محدود
 • 150 GB Bandwith

نهایت

$5999ماهانه
 • پروژه های محدود
 • ذخیره نامحدود
 • کاربران محدود
 • Unlimited Bandwith

دو طراحی زیبا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

حرفه ای

$3999ماهانه
 • 15 پروژه ها
 • 30 GB ذخیره شده
 • کاربران محدود
 • 50 GB پهنای باند

ماکسیمم

$4999ماهانه
 • 30 پروژه ها
 • 100 GB ذخیره شده
 • کاربران محدود
 • 150 GB پهنای باند

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم است

حرفه ای

$3999سال
 • 15 پروژه ها
 • 30 GB ذخیره شده
 • 50 GB پهنای باند

ماکسیمم

$4999سال
 • 30 پروژه ها
 • 100 GB ذخیره شده
 • 150 GB پهنای باند

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم است

تنظیمات سفارشی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است.

حرفه ای

$3999ماهانه
 • 15 پروژه ها
 • 30 GB ذخیره شده
 • کاربران محدود

تغییر رنگ پس زمینه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز است.

حرفه ای

$3999ماهانه
 • 15 پروژه ها
 • 30 GB ذخیره
 • کاربران محدود

تغییر رنگ حاشیه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز است.

حرفه ای

$3999ماهانه
 • 15 پروژه ها
 • 30 GB ذخیره
 • کاربران محدود

تغییرات گوناگون

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز است.

اولویت برجسته

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

استاندارد

$1999ماهانه
 • 5 پروژه ها
 • 5 GB ذخیره شده
 • کاربران محدود
 • 10 GB پهنای باند

پریمیوم

$2999ماهانه
 • 10 پروژه ها
 • 15 GB ذخیره شده
 • کاربران محدود
 • 20 GB پهنای باند

حرفه ای

$3999ماهانه
 • 15 پروژه ها
 • 30 GB ذخیره شده
 • کاربران محدود
 • 50 GB پهنای باند

ماکسیمم

$4999ماهانه
 • 30 پروژه ها
 • 100 GB ذخیره شده
 • کاربران محدود
 • 150 GB پهنای باند

نوع موقعیت و کنترل آن

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

حرفه ای

$3999ماهانه
 • 15 پروژه ها
 • 30 GB ذخیره شده
 • کاربران محدود

نمادهای ارز

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

حرفه ای

3999¥ماهانه
 • 15 پروژه ها
 • 30 GB ذخیره شده
 • کاربران محدود

موقعیت مالی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

حرفه ای

$3999سالانه
 • 15 پروژ ها
 • 30 GB ذخیره شده
 • کاربران محدود

زمان قیمت گذاری

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

مجموعه ی گزینه ها

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

 • نوع – لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

 • نوع – لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

 • نوع – لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

 • رنگ پس زمینه – لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است .

 • رنگ پس زمینه – لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است .

 • رنگ پس زمینه – لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است .

 • نوع – لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

 • نوع – لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

 • نوع – لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

 • رنگ پس زمینه – لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است .

 • رنگ پس زمینه – لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است .

 • رنگ پس زمینه – لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است .

پیوستن به 100,000+ مشتری رضایتمند!